LIST CATALOGS

Visitor Statistics

  • Online: 0
  • Today: 139
  • This month: 3000
  • Total: 227487

Dòng sản phẩm lọc tinh

Place to sell : N/A

Rating : 0 notes 1 2 3 4 5

Dòng sản phẩm lọc tinh

Product details* Đặc điểm
     - Thùng được làm bằng cuộn thép lạnh, cấu trúc cô đặc và có năng suất thông hơi tốt.
     - Đường dẫn vào của máy lọc tinh vuông và tròn, nó được thiết kế trênđỉnh và hai bên hông.
     - Thỉnh thoảng phòng sạch được giới hạn trong chiều cao của tòa nhà vàphòng, nó cần được thiết kế bằng những chất rắn. Sử dụng máy lọc tinh là một lựa chọn đúng đắn.
     - Chất liệu thép không gỉ thì có sẵn.